Google алати

Kobson

IP: 3.91.22.125, N/A

Google Scholar

Google scholar

претраживање стручне литературе

Истраживања показују да највећи број истраживача и студента као први извор за претраживање научних информација користи Google. Излазећи у сусрет потребама корисника, Google је развио посебан сервис Google Scholar намењен претраживању и лоцирању научне литературе. У току априла 2005. године КоБСОН је успоставио сарадњу са колегама из Google Scholar-а, тако да је свим корисницима КоБСОН-а омогућено линковање на доступне изворе директно са Google странице за претраживање и приказивање резултата.

Уколико је рад доступан преко КОБСОН-а, а корисник претражује путем академске мреже или путем КоБСОН-овог proxy сервера, уз рад који је Google scholar пронашао стоји линк КоБСОН што значи да је информација о том часопису доступна на веб страници КоБСОН-а. То не значи аутоматски да је чланак доступан преко КОБСОН-а. Да бисте користили ову опцију потребно је извршити додатна подешавања.

Google Scholar