Индексне базе

Kobson

IP: 3.91.22.125, N/A

Medline

MEDLINE

Издавач:US National Library of Medicine (NLM)

приступ MEDLINE-у

О бази

MEDLINE је водећа светска библиографска база из области биомедицинских наука. Доступна је бесплатно.

Поред библиографских података о сваком чланку из преко 5.000 часописа, успостављен је и линк до пуног текста. Доступност чланка у пуном тексту условљена је претплатом на електронску верзију часописа (преко КоБСОН-а или на неки други начин).

Сваки чланак се индексира одредницама из контролисаног терминолошког тезауруса Medical Subject Headings - MeSH (http://www.nlm.nih.gov/mesh/meshhome.html), који обухвата преко 24.500 одредница уређених хијерархијски на девет нивоа.

Часописи из Србије индексирани у MEDLINE-у

  Назив часописа Период
1 Acta chirurgica Iugoslavica 1997-
2 Глас. Српска академија наука и уметности. Одељење медицинских наука 1950-
3 Медицински преглед 1950-
4 Српски архив за целокупно лекарство 1950-
5 Војносанитетски преглед 1949-Пријављивање нових часописа за реферисање


Одлуку о индексирању нових часописа у MEDLINE доноси директор Америчке националне медицинске библиотеке, а на основу одлуке специјално оформљене Комисије за процену часописа.
Комисија се састаје три пута годишње и сваки пут процењује око 140 наслова часописа. Евалуација се врши на основу стриктно утврђених критеријума о научном квалитету часописа: Journal Selection for Index Medicus/MEDLINE.

О избору часописа објављен је и рад на српском језику:
Избор часописа за Index Medicus-Medline, чланак, Љубица Божиновић, Срп Арх Целок Лек 2004, Посебно издање, стр. 50-52 (pdf на српском, 450 Kb).