Kobson

IP: 3.91.22.125, N/A

Цитираност аутора

Цитираност аутора

Израда библиографије цитираности истраживача обавља се према захтеву корисника. Цитираност се утврђује на основу цитатних база које издаје Institute for Scientific Information, Thomson, Philadelphia. Базе обухватају преко 10.000 најутицајнијих научних часописа у свету. Утврђивање цитираности се обавља на основу података из следећих извора:

1996-данас Web of Science , који обухвата:

 • Science Citation Index Expanded (SCI) - око 7100 часописа
 • Social Science Citation Index (SSCI) - око 2100 часописа
 • Arts and Humanities Citation Index (AHCI) - око 1200 часописа

1980-1995 CDROM издања:

 • SCI, period 1980-1995 - око 3300 часописа
 • SSCI, period 1981-1995 - око 1500 часописа
 • AHCI, period 1992-1995 - око 1200 часописа (БМС Нови Сад)

Ранији период, папирно издање:

 • 1961-1980 - Универзитетска библиотека "Светозар Марковић", Београд
 • 1945-1979 - SCI, Библиотека Матице српске, Нови Сад
 • 1956-1979 - SSCI, Библиотека Матице српске, Нови Сад
 • 1975-1991 - AHCI, Библиотека Матице српске, Нови Сад

Како до цитираности

1. Коме да се обратите?

Званичну потврду на меморандуму библиотеке са печатом и потписом библиотекара о броју ваших цитата можете добити у:

Универзитетској библиотеци "Светозар Марковић", Београд

веб адреса http://www.unilib.rs/usluge/citiranost/
контакт Одељење за научне информације и едукацију
електронски захтев http://www.unilib.rs/zahtev-za-izradu-bibliografije-citiranih-radova/
e-mail citiranost@unilib.rs
телефон 011/3370-160


Библиотеци Матице српске, Нови Сад

веб адреса http://www.bms.ns.ac.rs/bms1055.htm
особе за контакт Иванка Клајн
e-mail referalni@bms.ns.ac.rs
телефон 021/525-859


Универзитетској библиотеци, Крагујевац

веб адреса http://www.ub.kg.ac.rs/index.php/usluge/ostale-usluge
особе за контакт Одељење за научне информације и едукацију
e-mail ubkg@kg.ac.rs
телефон 034/300-299, 372-603


Не морате бити члан библиотеке да бисте добили податке о цитираности.

2. Шта све истраживач треба да припреми?

Поред основних података о истраживачу, треба припремити и комплетну библиографију са тачним распоредом аутора у вишеауторским радовима уређену хронолошки. Претраживање цитираности радова се ради тако што се сваки рад из приложене библиографије посебно претражује и то према првом аутору рада. Потребно је и да наведете период у ком ће цитираност бити претраживана. Упутство / Пример за писање библиографије

3. Колико то кошта?

Пријем захтева:

 • период од 2016. године до данас 800,00 динара + по пронађеном цитату 40,00 динара
 • период од 1980. године до данас 1.600,00 динара + по пронађеном цитату 40,00 динара
 • период од 1963. године до данас 2.400,00 динара + по пронађеном цитату 40,00 динара
 • израда Hirsch-index-a (h-index) према базама WoS и Scopus 1.000,00 динара

Резултати:

 • Електронски документ путем е-поште

Рок за израду прегледа цитираности је до 10 дана од дана пријема захтева. Уколико се жели хитна услуга, цена израде прегледа цитираности се увећава за 100%.

Плаћање се може обавити или путем рачуна или готовински. За готовинске уплате, обавезна је уплата унапред.

4. Шта добијате?

Добијате библиографију цитираних радова за тражени период у електронској форми путем е-поште и званичну потврду на меморандуму Библиотеке са печатом и потписом библиотекара о броју Ваших цитата. Резултате је могуће добити и у штампаном облику.

Библиографски запис цитата садржи: ауторе који су Вас цитирали, наслов рада у коме сте цитирани, назив часописа, годиште, број и странице и на крају Ваш рад који је цитиран. Рад који је цитиран садржи следеће податке: првог аутора, годину, часопис, волумен и страницу.

Пример:
Author(s): Chang, WH; Shoback, D
Title: Extracellular Ca2+-sensing receptors - an overview Source: CELL CALCIUM, 35 (3): 183-196 MAR 2004
Cited References: ZIVADINOVIC D, 2002, ENDOCRINOLOGY, V143, P445.

5. Цитираност пројектних тимова

Издаваће се два типа сертификата о цитираности аутора:
Први тип сертификата је за радове где је аутор наведен као један од аутора одговорних за рукопис рада.

Други тип сертификата је за цитате радова где је аутор наведен као један од учесника међународног пројекта на крају рада, који су у име свих чланова пројектног тима написали неки други аутори. (у оваквим случајевима кандидати морају приложити оригинални рад) Ако ауторово име није наведено у списку учесника пројекта у самом раду, тај рад неће бити укључен у цитатну анализу.

Самоцитати који су нађени у бази Индекса научних цитата могу се такође приказати на захтев аутора. Самоцитати су они цитати где се презиме испитиваног аутора налази и у цитираном раду и у цитату.

Образложење

У савременој науци, посебно у медицини и физици, све је чешћи случај да на дугогодишњим међународним пројектима сарађује велики број истраживача, чији резултати су део резултата пројекта, који се објављује у виду чланка или монографије. Ти аутори јесу одговорни за резултате наведене у раду, али нису писали рад, јер је немогуће да групе од више десетина људи заједно пишу. У таквим случајевима уобичајена пракса је да се истраживачи договоре ко ће у име групе написати сам текст рада, а сви они који су својим резултатима допринели наводе се поименце као учесници пројекта, најчешће на крају рада или у фусноти.

Цитати за овакве радове су релевантни за међународни пројекат, а тиме и за све учеснике у пројекту, али се не могу сабирати са цитатима радова за које су сами посматрани аутори написали текст.