Kobson

IP: 3.91.22.125, N/A

Предаторски часописи

Предаторски часописи и хаковане интернет странице

Постојање "предаторских" часописа је постало актуелна тема, како у научно истраживачкој заједници Србије, тако и у свету.

Предаторски часописи

Указујемо истраживачима на значајност информисања о одређеном часопису пре него што се донесе одлука о објављивању рада у истом. За предаторске часописе, односно њихове издаваче, постоје одређене карактеристике на основу којих је могуће доћи до закључка да се не ради о оригиналном часопису.

Неке од карактеристика су да је поступак рецензије недовљно транспарентан или у неким случајевима рецензија и не постоји; аутори добијају велики број позива путем електронске поште да објаве рад у часопису, а исто тако добијају и позиве да постану чланови уређивачких одбора; углавном у тексту писма постоје граматичке/типографске грешке; писмо у коме се аутори позивају да објаве рад обично почиње навођењем наслова неког рада који је већ објављен у неком часопису, све у циљу стицања утиска да је понуда озбиљна и да неко прати ауторов рад; писма попут ових врло често су упућена са комерцијалних e-mail адреса (попут gmail, yahoo и сл.); наведени подаци о квалитету и рангу часописа су лажни; наведени сајт часописа уопште не ради или ако ради углавном је дизајниран тако да подсећа на сајт неког реномираног издавача; адреса редакције је у већини случајева лажна итд.

Треба бити јако опрезан по овом питању и треба детаљно проучити издавачку политику часописа.

Нови часописи се често поистовећују са предаторским услед малог броја објављених радова. У оваквим ситуацијама битно је испитати релевантност уређивачког одбора и издавача како би се утврдила аутентичност часописа. Уколико је часопис новијег датума, а при претрази у Google претраживачу се високо котира и не садржи негативне коментаре, то је свакако добар знак.

Хаковане интернет странице

Корисно би било да се при одабиру часописа провери листа сумњивих часописа (веб архива; блог Beallslist) и издавача (веб архива; блог Beallslist) на блогу Џефрија Била. Он на свом блогу такође указује и "хаковане интернет странице" или како их другачије преводе "киднаповани часописи" (hijacked journals - веб архива; блог Beallslist). Хаковане интернет странице представљају лажне вебсајтове оригиналних научних часописа. Постоје случајеви када је легитимна верзија часописа једино у штампаном облику, односно не постоји вебсајт часописа, док у случајевима када часопис има електронску верзију ствараоци оваквих страница се труде да лажни вебсајт увелико подсећа на оригинални. Приликом идентификације легитимности одређеног вебсајта, уколико се часопис реферише у Web of Science (WoS) сервису, од велике користи је упоређивање садржаја свезака на самом вебсајту и свезака реферисаних у WoS-у.

Такође, при испитивању идентитета интернет странице је од значаја консултовати неки од сајтова за проверу IP адреса који нуди информације о вебсајтовима. Консултације са колегама из исте области могу помоћи при добијању информација о аутентичним часописима и одабиру истих за обављивање рада.

Корисни радови на тему предаторских часописа и хакованих интернет страница

Корисне веб странице и видео материјали на тему предаторских часописа и хакованих интернет страница

Занимљивости: