Kobson

IP: 18.210.22.132, N/A

Реферисани часописи

У оквиру редовне активности КоБСОН прати доступност часописа који излазе у Србији у међународним базама података, као и класификацију домаћих часописа на страницама Министарства науке.

Реферисани у Web of Science (WoS)
Реферисани у ESCI (Emerging Sources Citation Index)
Реферисани у Journal Citation Report-у (JCR)
Реферисани у Scopus-у
Реферисани у Medline-у
Категоризација часописа на веб страници Министарства науке

Пријављивање нових часописа за реферисање

Сваке године Clarivate Analytics (некадашњи Thomson Reuters) процењује око 3.500 нових часописа за реферисање u WoS, а ниво пролазности је до 10%-12%. Та евалуација је бесплатна, и обухвата стриктно дефинисане критеријуме. Након почетног пријављивања, потребно је послати наредне три свеске непосредно након објављивања.

Истовремено, постоје јасно дефинисани критеријуми за избор зборника са конференција који ће се реферисати у бази - Clarivate Analytics Conference Proceedings Selection Process.

Emerging Sources Citation Index (ESCI)

Emerging Sources Citation Index - у оквиру сервиса Web of Science (WoS) од 2015. године, у бази ESCI се привремено реферишу часописи који још увек нису прошли читав процес евалуације за укључивање у редовне базе (AHCI, SCIe, SSCI). На тај начин се повећава транспарентност процеса одабира часописа.

Радови из ових часописа се не укључују у сервис Наши у WoS. Тек након што часопис прође комплетан процес евалуације и буде прикључен некој од база AHCI, SCIe или SSCI, радови публиковани у њему биће преузети и видљиви у Наши у WoS.

Детаљне информације можете пронаћи овде.

Листа наших часописа реферисаних на ESCI листи (закључно са 27.06.2019.)

 

Реферисани у Journal Citation Report-у (JCR)

Наслов 2014 2015 2016 2017 2018
Acta Veterinaria - Beograd 0.375 0.741 Title Suppressions 0.604 0.656
Applicable Analysis and Discrete Mathematics 0.860 0.787 0.762 0.887  0.967
Archives of Biological Sciences 0.718 0.367 0.352 0.648  0.554
Chemical Industry and Chemical Engineering Quarterly 0.892 0.617 0.664 0.944  0.806
Computer Science and Information Systems 0.477 0.623 0.837 0.613  0.620
Filomat 0.638 0.603 0.695 0.635  0.789
Genetika 0.347 0.308 0.351 0.392  0.459
Hemijska industrija 0.364 0.437 0.459 0.591  0.566
Int Journal of Electrochemical Science 1.500 1.692 1.469 1.369  1.284
Journal of Medical Biochemistry 1.045 0.742 1.148 1.378  2.000
Journal of Mining and Metallurgy: Sec B 0.832 1.239 0.804 1.400 0.859
Journal of the Serbian Chemical Society 0.871 0.970 0.822 0.797 0.828
MATCH-Comm Math Comp Chemistry 1.466 3.858 3.139 2.580  2.126
Nuclear Technology and Radiation Protection 0.560 0.372 0.620 0.429 0.614
Panoeconomicus 0.770 0.412 0.444 0.438  0.594
Processing and Application of Ceramics   0.944 1.070 1.152  0.976
Psihologija 0.232 0.474 0.333 0.396 0.545
Publications de l Institut Mathematique-Beograd 0.270 Dropped ESCI ESCI  ESCI
Science of Sintering 0.575 0.781 0.736  0.667  0.885
Serbian Astronomical Journal 0.704 0.429 0.529 0.840 0.833
Srpski arhiv za celokupno lekarstvo 0.233 0.277 0.253  0.300  0.299
Thermal Science 1.222 0.939 1.093 1.433 1.541
Vojnosanitetski pregled 0.292 0.355 0.367  0.405  0.272

 

Више о Journal Citation Report-u и импакт фактору.

Реферисани у Scopus-у

  Naziv časopisa Period
1 Acta chirurgica Iugoslavica 1997-
2 Acta Facultatis Medicae Naissensis 2009-
3 Acta Orthopaedica Iugoslavica  
4 Acta Periodica Technologica 2010-
5 Acta Stomatologica Naissi 2009-
6 Acta Veterinaria 1996-
7 Applicable Analysis and Discrete Mathematics 2007-
8 Archive of Oncology 1997-
9 Archives of Biological Sciences 2008-
10 Archives of Gastroenterohepatology  
11 Arhiv za Farmaciju 2009-
12 Botanica Serbica 2013-
13 Bulletin, Classe des Sciences Mathematiques et Naturelles, Sciences Mathematiques 2007-
14 Chemical Industry and Chemical Engineering Quarterly 2008-
15 Children‘s Pulmonology  
16 Computer Science and Information Systems 2008-
17 DETUROPE: The Central European Journal of Tourism and Regional Development 2017-
18 Economic Annals 2007-
19 ESP Today 2016-
20 Facta Universitatis, Series: Mechanical Engineering 2015-
21 Filomat 2010-
22 FME Transactions 2011-
23 Gastroenterohepatoloski Arhiv  
24 Genetika 2010-
25 Geographica Pannonica 2012-
26 Glas Srpske Academija Nauka i Umetnosti Odeljenje Mediciniskich Nauka  
27 Godisnjak Vojnomedicinske akademije = Annual of the Military Medical Academy  
28 Helia 2007-
29 Hemijska Industrija 2008-
30 Integritet i vek konstrukcija 2015-
31 International Journal for Quality Research 2014-
33 International Journal of Cognitive Research in Science, Engineering and Education / IJCRSEE 2013-
33 International Journal of Electrochemical Science 2006-
34 International Journal of Industrial Engineering and Management 2012-
35 Istorija 20. veka 2019-
36 Journal of Applied Engineering Science/Istrazivanja i Projektovanja za Privredu 2006-
37 Journal of Graphic Engineering and Design 2018-
38 Journal of Medical Biochemistry 2007-
39 Journal of Mining and Metallurgy, Section B: Metallurgy 2007-
40 Journal of Philosophy ARHE 2012-
41 Journal of the Geographical Institute "Jovan Cvijic", SASA 2019-
42 Journal of the Serbian Chemical Society 1996-
43 Journal of the Serbian Society for Computational Mechanics 2012-
44 Jugoslovenska Medicinska Biokemija  
45 Комуникација и култура online 2018-
46 Kragujevac Journal of Mathematics 2011-
47 Match 1996-
48 Matematicki Vesnik 1999-
49 Medicinski Casopis 2010-
50 Medicinski Glasnik 2006-
51 Medicinski pregled 1964-
52 Medicus  
53 Microwave Review 2012-
54 Novi Sad Journal of Mathematics 2011-
55 Nuclear Technology and Radiation Protection 2008-
56 Panoeconomicus 2009-
57 Plucne Bolesti  
58 Plucne Bolesti i Tuberkuloza  
59 Politikologija religije 2007-
60 Primenjena psihologija 2017-
61 Processing and Application of Ceramics 2014-
62 Psihologija 2008-
63 Publications de l Institut Mathematique 2007-
64 Publikacije Elektrotehnickog Fakulteta Univerziteta u Beogradu, Serija Matematika 2007-
65 Science of Sintering 1974-
66 Serbian Astronomical Journal 2007-
67 Serbian Journal of Electrical Engineering 2016-
68 Serbian Journal of Experimental and Clinical Research 2008-
69 Serbian Journal of Management 2014-
70 Sociologija 2007-
71 Spatium 2011-
72 Specijalna edukacija i rehabilitacija 2018-
73 Srpski Arhiv Za Celokupno Lekarstvo 1950-
74 Stanovnistvo 2007-
75 TELFOR Journal 2016-
76 TEM Journal 2017-
77 Theoretical and Applied Mechanics 2016-
78 Thermal Science 2007-
79 Tribology in Industry 1997-
80 Vojnosanitetski Pregled 1949-
81 Yugoslav Journal of Operations Research 2008-
82 Yugoslav Survey 1997-
83 Zbornik Instituta za Pedagoska Istrazivanja 2007-
84 Zbornik Vojnomedicinska akademija (Yugoslavia)  
85 Zograf 2012-


Додатак: Претходни периоди

Пријављивање нових часописа за реферисање у Scopus-у

Сваке године за евалуацију се пријави преко 1200 часописа при чему је пролазност око 50%. Процедура селекције часописа за реферисање у Scopus-у подразумева две фазе. Прва фаза је пре-евалуација и траје око недељу дана након чега се уредништву часописа враћа информација о томе шта је потребно кориговати у часопису да би процес био настављен. Након потребних исправки часопис се шаље у другу фазу - евалуацију. Евалуација траје око годину дана, након чега следи информација да ли је часопис прихваћен за реферисање у овој индексној бази.

Детаљне информације о значају, процедури пријављивања и критеријумима селекције за реферисање часописа у Scopus-у можете прочитати на следећој страници Scopus content, у одељку Content Policy and Selection је дата форма за пријаву часописа: Suggestion Form. Додатне информације: Scopus title evalution process and selection criteria.

НОВО у Scopus-у

Scopus сервис омогућио је прелиминарну проверу техничких и административних критеријума како би се часописима повећала шанса за прихватање у Scopus. Још један од разлога увођења преевалуцаије часописа је избегавање ембарго периода за пријављивање. Часопис може у сваком тренутку да одлучи да настави са својом пријавом за реферсиње у Scopus базу, без обзира на исход преевалуације.
Преевалуција такође неће утицати на крањи исход евалуације одређеног часописа коју спроводи независни Саветодавни одбор - Content Selection Advisory Board (CSAB).

Линк ка форми за пријаву часописа.

 

Реферисани у Medline-у

      Назив часописа
1 Acta chirurgica Iugoslavica
2 Глас. Српска академија наука и уметности. Одељење медицинских наука
3 Медицински преглед
4 Српски архив за целокупно лекарство
5 Војносанитетски преглед


Одлуку о индексирању нових часописа у MEDLINE доноси директор Америчке националне медицинске библиотеке, а на основу одлуке специјално оформљене Комисије за процену часописа.
Комисија се састаје три пута годишње и сваки пут процењује око 140 наслова часописа. Евалуација се врши на основу стриктно утврђених критеријума о научном квалитету часописа: Journal Selection for Index Medicus/MEDLINE.

О избору часописа објављен је и рад на српском језику:
Избор часописа за Index Medicus-Medline, чланак, Љубица Божиновић, Срп Арх Целок Лек 2004, Посебно издање, стр. 50-52 (pdf на српском, 450 Kb).

Детаљне информације о Категоризацији часописа на веб страници Министарства науке налазе се на страници Категоризација часописа.